PRODUCTES

Utilitzant el mateix producte base:  Knowledge Management Key (KMKey), i només fent servir la convenient configuració, es poden disfrutar de les tres solucions (Project, Quality i Help Desk) en una mateixa instalĚlació.

De aquesta manera es pot plantejar una implantació per fases fins aconseguir que la seva organització pugui planificar, gestionar y controlar tots els seus projectes a la vegada que es segueixen les directrius de un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ). Si un cop el seu projecte en funcionament, li calen oferir serveis de manteniment o suport, també podrà gestionar-los amb la configuració de Help Desk.

Els tres productes mantenen una usabilitat i aspecte uniforme però cadascú està pensat per respondre de la forma més eficient a les singularitats de cada cas.

Característiques principals:

  • Entorn web: aplicació 100% programada per fer-se'n servir via Internet. Sempre es treballa mitjanšant un navegador (Internet Explorer o Firefox) des de qualsevol lloc amb accés a Internet.
  • Informació accessible mitjanšant permisos: accés als expedientes a on l'usuari ha estat assignat i amb la posibilitat de realitzar les acciones corresponents a seu perfil.
  • Multi entorn: l'usuari pot escollir si treballa amb eines Microsoft (MS Office, Internet Explorer..) o d'altres (Open Office, Firefox). La gestió documental accepta fitxers de tot tipus (.doc, .xls, .odt, .pdf, ..)
  • Multi-idioma: cada usuari pot seleccionar l'idioma con el que desitja treballar. Traducció a nous idiomes mitjanšant taules de conversió.
  • Software lliure: tots los sistemes operatius, bases de dades i programes necessaris per la instalĚlació de KMKey son Open Source (llicencia GPL). No s'abonen quantitates peor concepte de "llicencia d'ús". Els costes de implantació son proporcionals als serveis prestats.