KMKey Project

Planificaciķ Gantt: Planificaciķ Gantt
Historial d'Accions: Historial d'Accions
Semāfors: Semāfors
Planificaciķ recursos: Planificaciķ recursos
Control dates: Control dates
KMKey Project es un software per gestió de projecte amb el que qualsevol empresa de serveis pot tenir al seu abast tota la informació necessària per al desenvolupament del seu negoci, incloent el cicle que va des de la generació de la oferta fins al lliurament del projecte. KMKey Project és un software especialment adient per a portar el control de qualsevol tipus de projectes: de enginyeria, gestió de despatxos d'arquitectura, planificació seguiment i control d'obres,  projectes en tecnologies de la informació, gestió de consultories, enginyeria mediambiental... son algunes de les funcionalitats que actualment poden esser treballades amb KMKey Project.
Amb KMKey Project podrà desenvolupar els seus projectes i disposar, des de qualsevol accés a Internet, de tota la informació rellevant organitzada en quatre eixos:

Temps:

 • Planificació del projecte. WBS. Fluxos de treball. Calendari.
 • Histogrames Gantt. Períodes d'execució. Progrés. Real vs. Previst. Tasques fora de termini. Avisos.
 • Enllaį amb MS Project per generar el flux de treball.
 • Patrons de treball para projectes que segueixen un flux de treball similar. Millora continuada.

Esforį:

 • Humans: perfils de treball. Permisos. Reserves de recursos. Parts de treball. Hores/Home valorades. Accessos restringits.
 • Materials: assignació de eines, espais. Control de disponibilitat.

Informació:

 • Documents i arxius: Generació automàtica i sortida d'informes en diferents formats: Open Office, MS Office, PDF. Gestió documental associada: versions, autors, reserves.
 • Agenda: base de dades de empreses y contactes. Calendari d'activitats. Mailing. Notes i reunions
 • Integración e-mail: Notificacions a tercers vía e-mail de accions i tasques. Recepció automática de e-mails
 • Avisos por SMS: Per usuaris móvils.
 • Preparat per Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2000 i d'altres)

Economia:

 • Previst:  ofertes, presuposts del projecte dividit per tasques i fases. Conceptes comptables configurables.
 • Real: facturació, entrada de factures de compra, despeses personals, hores valorades, despeses generals.
 • Comparatives: real vs. previstos, informes, alertes, percentatges. Comptes d'explotació.

Veure Presentación KMKey Project

Solˇlicitar Demo KMKey Project