KMKey Quality

Normes i Cicle Documental: Normes i Cicle Documental
No Conformitats i AC/AP: No Conformitats i AC/AP
Hist˛ric de Gestiˇ: Hist˛ric de Gestiˇ
Informes i llistats: Informes i llistats
KMKey Quality és un programari de gestió de qualitat ideal per a la implantació i manteniment d'un sistema de gestió de qualitat (SGQ) de qualsevol tipus: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc, o d'una combinació dels mateixos, facilitant la seva integració.

Mitjanšant KMKey Quality podrà gestionar i mantenir la documentació del sistema, els registres, i els fluxos d'informació propis que es generen en accions com la gestió de No Conformitats, Accions Correctives / Preventives, Reclamacions, Auditories, Indicadors, Avaluacions, etc. Tot això adaptat a l'enfocament propi de la seva organització.

 • Organització: Permet definir l'organització de la SGR indicant quines persones estan dins del SGQ i els càrrecs que ocupen dins de la institució.
 • Gestió de la documentació: Permet conèixer els documents del SGQ en vigor, l'històric dels mateixos i la seva distribució deixant registre de la mateixa. A més el gestor d'expedients li permetrà la elaboració col laborativa de documents, gestionant l'edició, la revisió i l'aprovació dels mateixos, integrant a més un sistema de notificacions digitals per correu electrònic que facilita la comunicació als diferents usuaris.
 • Objetius: Permet conèixer els objectius de l'organització aprovats i deixar registre del seguiment dels mateixos.
 • Indicadors: Permet conèixer els indicadors definits per als processos de l'organització i deixar registre del seguiment dels mateixos.
 • Revisions per la direcció: Permet enviar les convocatòries, registrar els resultats de les mateixes i fer el seguiment dels acords assolits.
 • No conformitats: Permet registrar i fer el tractament, seguiment i tancament de les no conformitats rebudes a la SGR.
 • Accions correctives: Permet registrar i fer el tractament, seguiment i tancament de les accions correctives rebudes a la SGR.
 • Accions preventives: Permet registrar i fer el tractament, seguiment i tancament de les accions preventives rebudes a la SGR.
 • Accions de millora: Permet registrar i realitzar el tractament de les accions de millora rebudes, així com el seguiment i tancament de les aprovades en la SGR.
 • Calibracions: Permet registrar les accions efectuades per verificar el correcte funcionament dels diferents aparells de mesura. Permet planificar, registrar i consultar les diferents calibratges.
 • Seguiment satisfacció del client: Permet generar i llanšar enquestes a una llista de persones per avaluar qualsevol esdeveniment. En concret, es pot llanšar una enquesta per avaluar la satisfacció dels clients sobre un producte i servei. Es poden generar estadístiques de forma automàtica.
 • Satisfacció dels usuaris dels serveis: Permet accedir als registres de les mesures de la satisfacció dels usuaris dels serveis i seguir la seva evolució, així com realitzar el seguiment de les accions definides en funció de l'anàlisi dels resultats obtinguts.
 • Reclamacions: Permet registrar i fer el tractament, seguiment i tancament de les reclamacions i queixes rebudes en la SGR.
En resum, KMKey Quality és el programari de gestió de qualitat (SGQ) ideal per a la implantació i la gestió de la qualitat en la seva empresa o organización. Mitjanšant el seu ús senzill i intu´tiu, el seu accés universal, i el seu entorn col.laboratiu, farà més fàcil la tasca de gestionar la qualitat d'una manera eficient.

SENSE MòDULS                 SENSE LLICENCIAS                   TOT INCLĎSVer Presentació KMKey Quality

SolĚlicitar Demo KMKey Quality