KMKey Help Desk

Gestió d'Incidencies: Gestió d'Incidencies
Notificacions automàtiques: Notificacions automàtiques
Gestió de Recursos: Gestió de Recursos
Informes i llistats: Informes i llistats
Control de Dates i Desenvolupament: Control de Dates i Desenvolupament
KMKey Help Desk es un software de gestió d'incidències indicat per a serveis de manteniment, ajuda al usuari  y resolució de problemes en qualsevol sector. Permet definir fluxos de treball para registrar problemàtiques derivades de anomalies als serveis i maquinaria.
La incidència es pot rebre de forma automàtica (e-mail, entrada a través de una web, des de un dispositiu mòbil ..) o bé havent estat oberta pel propi servei d'atenció. Un cop iniciada seguirà el flux dissenyat prèviament, assignació i distribució de recursos. etc...
Si la incidència dona origen a una intervenció d'ordre superior es pot enllaçar amb la Gestió de Projectes o amb la Gestió de Qualitat.
Mitjançant KMKey Help Desk podrà atendre les seves incidències i disposar, des de qualsevol accés  d'Internet, de tota la informació rellevant:

Gestió de treballs:

 • SAT: Servei d'Assistència Tècnica.
 • Mantenimient preventiu: planificació, gestió i control d'accions.
 • Mantenimient correctiu: recepció i resolució de incidències.
 • Suport (Hot line): atenció a usuaris, resolució remota de dubtes etc..

Gestió de recursos:

 • Humans: perfils de treball. Permisos. Hores/Home valorades. Accessos restringits.
 • Materials: assignació de eines, espais. Control de disponibilitat.
 • Econòmics: previsions, ofertes, factures etc. Anàlisis econòmic de la incidència. Real vs. a previst. Despeses personals.

Gestió de la informació:

 • Documents y arxius: Generació automàtica i sortida d'informes en diferents formats: Open Office, MS Office, PDF. Gestió documental associada: versions, autors, reserves.
 • Agenda: base de dades de empreses y contactes. Calendari d'activitats. Mailing.
 • Integración e-mail: Notificacions a tercers vía e-mail de accions i tasques. Recepció automàtica de e-mails
 • Preparat para Sistemes de Gestió de qualitat (ISO 9001:2000 i altres)

Veure Presentació KMKey HelpDesk

Sol·licitar Demo KMKey Helpdesk