SECTORS

Fent servir el mateix producte com a base: KMKey Knowledge Manager, i amb una combinació dels seus  tres components (Project, Quality y Help Desk)  hem proporcionat solucions específiques dirigides a  empreses o departaments de múltiples sectors donat resposta claus en ma als seus requeriments i necessitats.

Empresa de diferents sectors utilitzen KMKey como a software de gestió amb diversos propòsits:
  • Enginyeríes
  • Ajuntaments
  • Empreses de serveis
  • Organísmes de control técnic
  • Consultores y assessores
  • ISO-Control de Qualitat
  • Constructores i promotores
  • Estudis d'arquitectura
  • Enginyeries mediambientals
  • Administració de projectes